Hà Nội: Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng cần nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Ngày 30/8, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 7067/SXD-GĐXD về việc hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, do đó, tại các công trường xây dựng cần được tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người lao động. Vì vậy, Bộ Xây dựng đã có “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng”.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường được thực hiện hiệu quả, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc phổ biến cho các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng dẫn bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng”.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng ngày 25/8/2021, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản số 2784/UBND-ĐT về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Văn bản số 7067/SXD-GĐXD ngày 30/8/2021 hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Đài truyền thanh, UBND cấp xã thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên công trường theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của UBND Thành phố.

Các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế và UBND các xã, phường, thị trấn cần tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Thành phố và các nội dung theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Các trường hợp không nghiêm túc chấp hành quy định cần phải xử lý nghiêm.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo thiết lập đầu mối, công khai đường dây nóng bảo đảm kết nối xuyên suốt từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng để kịp thời xử lý các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm bệnh, hoặc xuất hiện ổ dịch tại công trường.

UBND các phường, xã công bố danh sách các cơ sở y tế đủ năng lực và tổ chức hướng dẫn việc xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động; chỉ đạo việc kiểm tra, phân luồng, hướng dẫn vận chuyển người, cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ thi công, sinh hoạt của người lao động trên công trường được thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu chung về phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND Thành phố và các yêu cầu riêng về trách nhiệm của Chủ đầu tư tại Mục 4.2 tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng.

Về phía các nhà thầu và người lao động, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu chung về phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND Thành phố và tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng; bố trí lực lượng ứng trực 24/7 nhằm bảo đảm kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống; kịp thời báo cáo với cơ quan y tế địa phương về các trường hợp nhiễm, hoặc nghi nghiễm COVID-19; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phòng chống COVID-19 đã được phê duyệt…

Nguồn Chinhphu.vn

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điện thoại
chat-active-icon