Site icon Thanh Phat Const

TC TRỌN GÓI NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI

Bạn cần xây dựng nhà xưởng, kho bãi hãy để chúng tôi: 

  1. Thiết kế kỹ thuật
  2. Xin phép xây dựng.
  3. Thi công xây lắp.
  4. Hoàn công, xin cấp phép phòng cháy chữa cháy.
  5. Bảo trì nhà xưởng.

Đánh giá
Exit mobile version