Site icon Thanh Phat Const

DỰ ÁN NHÀ MÁY GTECH – KCN MINH HƯNG – CHƠN THÀNH – ĐỒNG NAI

Xưởng sản xuất G-Tech: 51x72m Kết cấu nhà thép tiền chế.

 

 

Đánh giá
Exit mobile version